име на сградата

Тук ще има кратка информация за самата сграда – 

При спазване на всички законови и нормативни изисквания и стандарти свързани с проектиране и строителство на жилищни сгради в УПИ III-5560,5561 са изградени две сгради – сграда „А“ от запад и сграда „Б“ от изток. Сграда „А „ и сграда „ Б“ са на етап АКТ 14 пред АКТ 15. Разшение за ползване ще имат в средата на 2018 год.

Локация – Манастирски ливади 

Брой апартаменти – 56 

Закрити парко места – 35 

[Etaj1]

*Проектът е идеен. Възможно е отклонение до 2% в квадратурите на посочените имоти

Вход

А

Б

В

Етаж

2

3

4

за проекта

При спазване на всички законови и нормативни изисквания и стандарти свързани с проектиране и строителство на жилищни сгради в УПИ III-5560,5561 са изградени две сгради – сграда „А“ от запад и сграда „Б“ от изток. Сграда „А „ и сграда „ Б“ са на етап АКТ 14 пред АКТ 15. Разшение за ползване ще имат в средата на 2018 год.

За двете сгради са оформени самостоятелни входове – за сграда“А“, в която има 14 апартамента от ул. „Перперикон“, а за сграда „Б“, в която има 11 апартамента от ул. „Маричини езера“. Подходът за автомобили към подземния паркинг е от ул. „Маричини езера” посредством подемник, и проход до вътрешния двор с 4 парко места. Във функционално отношение сградите са предвидени за жилищно строителство с подземни гаражи и нивата са усвоени както следва:

При спазване на всички законови и нормативни изисквания и стандарти свързани с проектиране и строителство на жилищни сгради в УПИ III-5560,5561 са изградени две сгради – сграда „А“ от запад и сграда „Б“ от изток. Сграда „А „ и сграда „ Б“ са на етап АКТ 14 пред АКТ 15. Разшение за ползване ще имат в средата на 2018 год.

За двете сгради са оформени самостоятелни входове – за сграда“А“, в която има 14 апартамента от ул. „Перперикон“, а за сграда „Б“, в която има 11 апартамента от ул. „Маричини езера“. Подходът за автомобили към подземния паркинг е от ул. „Маричини езера” посредством подемник, и проход до вътрешния двор с 4 парко места. Във функционално отношение сградите са предвидени за жилищно строителство с подземни гаражи и нивата са усвоени както следва: