СГРАДА „МАГНОЛИЯ“ ХАДЖИ ДИМИТЪР

Апартаменти – 51

Хаджи Димитър, ул. Васил Кънчев

Апартамент №40

*Проектът е идеен. Възможно е отклонение до 2% в квадратурите на посочените имоти

*посочените цени са без ДДС

Тип: Апартамент
Обща квадратура – 66.67 кв. м.
Чиста квадратура – 56.55 кв. м.
Етаж: 7
Статус: Капариран

Стил и комфорт в полите на витоша

ЗА ПРОЕКТА

ЗА СГРАДАТА

Обектът се намира в гр. София, в УПИ XХI-1010, 1035, 1007, 1008, 1009- за „ЖС и КОО“  (ПИ 68134.606.2091) от кв. 5, м. “ж.к. „Хаджи Димитър”“, ул. Васил Кънчев,   гр. София.  Имотът попада в зона Жк, за която параметрите са: Пл.застр.=40%; Кинт.застр.=3,0; Пл.озел.=40% и височина до 26м за жилищни сгради. Проектът е създаден при спазване на всички законови и нормативни изисквания и стандарти свързани с проектиране и строителство на жилищни сгради.

Въз основа на този проект ще изградим многофамилна  жилищна сграда с магазини и гаражи на партерно ниво, сутерен с подземен гараж (състоящ се от паркоместа и индивидуални гаражи). Сградата се състои от  осем жилищни и един подпокривен етаж с общ брой апартаменти 51, 3 броя магазини иобщо 55 броя паркоместта и гаражи. 

Необходимото озеленяването за имота е осигурено частично на естествен терен и частично като озеленени покриви над подземен гараж и магазини. Съгласно разработката по част „Паркоустройство“ се предвиждат зелени площи с висока дървесна растителност, вертикално озеленяване с увивна растителност  по оградата в западната част на имота и перголи на фасадите и над ниската част от рампата. Запазват се част от съществуваща дървесна растителност, а тази, която ще бъде премахната по време на строителството ще се възстанови съгласно заверената документация. При разполагане на високата дървесна растителност се спазват нормативните отстояния.

Локация

Хаджи Димитър е сред най-старите квартали на София, сериозно търсена локация, както за живеене, така и за инвестиция.  Той е добре развит квартал, намиращ се в североизточната част на столицата. Уникалната му близост до центъра позволява лесното и бързо придвижване до различни точки на града посредством автобуси и тролеи, а в най-скоро време и метро. Кварталът е разположен на няколко минути от столичния булевард „Княз Александър Дондуков“. През квартала минава третата линия на софийското метро с метростанция „Хаджи Димитър“. Много известни личности са родени именно тук. В квартала е позициониран и стадионът на един от столичните футболни грандове.

Изключително комуникативно и спокойно място за живеене, в близост до градски транспорт и на 500м. от бъдещата станция на метрото(планирано откриване 2024-2025г). В близост има множество хранителни магазини (Фантастико, Кауфланд, Била и др.), както и много детски градини и училища на пешеходно разстояние. На 7-8 мин с кола от центъра на София, а с Метро – на 3 спирки от Орлов Мост.

паркиране

В рамките на  имота е осигурено паркиране за всеки от обектите.  Осигурени са общо 55 места за автомобили  за 54 самостоятелни обекта. Спазена е нормата от  Приложение № 5 към чл. 42 и чл. 50, ал. 1 и 3 (попр. – ДВ, бр. 15 от 2018 г.) на НАРЕДБА № РД-02-20-2 от 20.12.2017г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии-  51 жилища (норма-1 бр. / жилище) и 3 магазина  (норма за „други магазини“-1бр./100~150 кв. м.). Обособени са зони, в които ще се монтират стойки за паркиране на велосипеди. В  сутерена- 32бр., във фоайето  към жилищната част- 3бр. и 6бр. стойки в пешеходното пространство обособено до магазините, общо 41бр. (изискуеми- 6бр. за сградата и 1,5бр. /жил. без гараж, т.е. 9х1,5=13,5бр., общо мин.-20бр.).

Осигурени достъпни открити места за паркиране- 4бр. Достъпни гаражи за автомобили-2бр. Нормативно изискуеми достъпни места – 4%от 55места=2,2бр. автомобили.

 

Вид Номер Номер Сграда Вход Етаж Чиста площ Обща площ Изложение Цена Детайли Запитване
Апартамент 1 Апартамент №1 Хаджи Димитър - 0 75.41 87.03 СИ и И 118941.2901
Апартамент 2 Апартамент №2 Хаджи Димитър - 1 64.22 74.93 С, СИ и И 102404.5831
Апартамент 3 Апартамент №3 Хаджи Димитър - 1 95.07 111.53 СИ и ЮЗ 152424.7051
Апартамент 4 Апартамент №4 Хаджи Димитър - 1 53.43 62.8 ЮЗ
Апартамент 5 Апартамент №5 Хаджи Димитър - 1 53.43 62.8 ЮЗ
Апартамент 6 Апартамент №6 Хаджи Димитър - 1 87.06 102.17 СЗ и ЮЗ
Апартамент 7 Апартамент №7 Хаджи Димитър - 1 72.42 84.62 З, СЗ, С, СИ и И
Апартамент 8 Апартамент №8 Хаджи Димитър - 2 64.22 75.26 С, СИ и И 102855.5842
Апартамент 9 Апартамент №9 Хаджи Димитър - 2 95.07 111.86 СИ и ЮЗ
Апартамент 10 Апартамент №10 Хаджи Димитър - 2 56.55 66.67 ЮЗ 91115.8889
Апартамент 11 Апартамент №11 Хаджи Димитър - 2 56.55 66.67 ЮЗ
Апартамент 12 Апартамент №12 Хаджи Димитър - 2 87.06 102.61 ЮЗ, СЗ, З и С
Апартамент 13 Апартамент №13 Хаджи Димитър - 2 62.38 73.33 С, З, СЗ, И и СИ 100217.9111
Апартамент 14 Апартамент №14 Хаджи Димитър - 3 64.22 75.26 С, СИ и И
Апартамент 15 Апартамент №15 Хаджи Димитър - 3 95.07 111.86 СИ и ЮЗ 152875.7062
Апартамент 16 Апартамент №16 Хаджи Димитър - 3 56.55 66.67 ЮЗ 91115.8889
Апартамент 17 Апартамент №17 Хаджи Димитър - 3 56.55 66.67 ЮЗ
Апартамент 18 Апартамент №18 Хаджи Димитър - 3 89.31 105.29 ЮЗ, З, С и СЗ
Апартамент 19 Апартамент №19 Хаджи Димитър - 3 65.25 76.7 С, З, СЗ, И и СИ
Апартамент 20 Апартамент №20 Хаджи Димитър - 4 64.22 75.26 С, СЗ, СИ и И
Апартамент 21 Апартамент №21 Хаджи Димитър - 4 95.07 111.86 СИ и ЮЗ
Апартамент 22 Апартамент №22 Хаджи Димитър - 4 56.55 66.67 ЮЗ
Апартамент 23 Апартамент №23 Хаджи Димитър - 4 56.55 66.67 ЮЗ
Апартамент 24 Апартамент №24 Хаджи Димитър - 4 89.31 105.29 ЮЗ, З, С и СЗ
Апартамент 25 Апартамент №25 Хаджи Димитър - 4 65.25 76.7 С, З, СЗ, И и СИ
Апартамент 26 Апартамент №26 Хаджи Димитър - 5 64.22 75.26 С, СИ, СЗ и И
Апартамент 27 Апартамент №27 Хаджи Димитър - 5 95.07 111.86 СИ и ЮЗ
Апартамент 28 Апартамент №28 Хаджи Димитър - 5 56.55 66.67 ЮЗ
Апартамент 29 Апартамент №29 Хаджи Димитър - 5 56.55 66.67 ЮЗ
Апартамент 30 Апартамент №30 Хаджи Димитър - 5 87.04 102.61 ЮЗ, З, С и СЗ
Апартамент 31 Апартамент №31 Хаджи Димитър - 5 62.38 73.33 С, З, СЗ, И и СИ
Апартамент 32 Апартамент №32 Хаджи Димитър - 6 64.22 75.26 С, СИ и И 102855.5842
Апартамент 33 Апартамент №33 Хаджи Димитър - 6 95.07 111.86 СИ и ЮЗ 152875.7062
Апартамент 34 Апартамент №34 Хаджи Димитър - 6 56.55 66.67 ЮЗ 91115.8889
Апартамент 35 Апартамент №35 Хаджи Димитър - 6 56.55 66.67 ЮЗ
Апартамент 36 Апартамент №36 Хаджи Димитър - 6 89.31 105.29 ЮЗ, З, С и СЗ
Апартамент 37 Апартамент №37 Хаджи Димитър - 6 65.25 76.7 С, З, СЗ, И и СИ 104823.589
Апартамент 38 Апартамент №38 Хаджи Димитър - 7 64.22 75.26 С, СИ, СЗ и И 102855.5842
Апартамент 39 Апартамент №39 Хаджи Димитър - 7 95.07 111.86 СИ и ЮЗ
Апартамент 40 Апартамент №40 Хаджи Димитър - 7 56.55 66.67 ЮЗ
Апартамент 41 Апартамент №41 Хаджи Димитър - 7 56.55 66.67 ЮЗ
Апартамент 42 Апартамент №42 Хаджи Димитър - 7 89.31 105.29 ЮЗ, З, С и СЗ 143896.6843
Апартамент 43 Апартамент №43 Хаджи Димитър - 7 65.25 76.7 С, З, СЗ, И и СИ
Апартамент 44 Апартамент №44 Хаджи Димитър - 8 63.31 74.19 С, СЗ, СИ и И 101393.2473
Апартамент 45 Апартамент №45 Хаджи Димитър - 8 93.13 109.58 СИ и ЮЗ 175328
Апартамент 46 Апартамент №46 Хаджи Димитър - 8 56.45 66.55 ЮЗ 90951.8885
Апартамент 47 Апартамент №47 Хаджи Димитър - 8 56.45 66.55 ЮЗ 90951.8885
Апартамент 48 Апартамент №48 Хаджи Димитър - 8 84.77 99.94 ЮЗ, З, С и СЗ 136584.9998
Апартамент 49 Апартамент №49 Хаджи Димитър - 8 67.44 79.27 С, З, СЗ, И и СИ 108335.9309
Апартамент 50 Апартамент №50 Хаджи Димитър - 9 115.1 134.1 СИ и ЮЗ
Апартамент 51 Апартамент №51 Хаджи Димитър - 9 105.84 123.43 СИ, СЗ и ЮЗ
Магазин 1 Магазин №1 Хаджи Димитър 0 84.82 122140.8
Магазин 2 Магазин №2 Хаджи Димитър 0 126.53
Магазин 3 Магазин №3 Хаджи Димитър 0 118.23
Гараж 0 Поздемен гараж №1 Хаджи Димитър 20.83 40.36 21666
Гараж 0 Поздемен гараж №2 Хаджи Димитър 20.18 39.1 21666
Гараж 0 Поздемен гараж №3 Хаджи Димитър 20.24 39.22 21666
Гараж 0 Поздемен гараж №4 Хаджи Димитър 20.58 39.87
Гараж 0 Поздемен гараж №5 Хаджи Димитър 18.43 35.71
Гараж 0 Поздемен гараж №6 Хаджи Димитър 22.3 43.21
Гараж 0 Поздемен гараж №7 Хаджи Димитър 20.21 39.15 21666
Гараж 0 Поздемен гараж №8 Хаджи Димитър 20.21 39.15
Гараж 0 Поздемен гараж №9 Хаджи Димитър 23.25 45.05 27500
Гараж 0 Поздемен гараж №10 Хаджи Димитър 20.38 39.48 21666
Гараж 0 Поздемен гараж №11 Хаджи Димитър 19.88 38.51
Гараж 0 Поздемен гараж №12 Хаджи Димитър 19.41 37.61
Гараж 0 Поздемен гараж №13 Хаджи Димитър 20.51 39.74
Гараж 0 Поздемен гараж №14 Хаджи Димитър 39.58 76.68 50000
Гараж 0 Поздемен гараж №15 Хаджи Димитър 19.9 38.56 19500
Гараж 0 Поздемен гараж №16 Хаджи Димитър 20.06 38.86 21666
Гараж 0 Поздемен гараж №17 Хаджи Димитър 18.25 35.36 19500
Гараж 0 Поздемен гараж №18 Хаджи Димитър 18.07 35.01 19500
Гараж 0 Поздемен гараж №19 Хаджи Димитър 18.3 35.45 19500
Гараж 0 Поздемен гараж №20 Хаджи Димитър 18.22 35.3
Гараж 0 Поздемен гараж №21 Хаджи Димитър 21.32 41.31 21666
Гараж 0 Подземно паркомясто №1 Хаджи Димитър 16.12 31.23 14500
Гараж 0 Подземно паркомясто №2 Хаджи Димитър 15.04 29.14
Гараж 0 Подземно паркомясто №3 Хаджи Димитър 15.75 30.51
Гараж 0 Подземно паркомясто №4 Хаджи Димитър 16.71 32.38
Гараж 0 Подземно паркомясто №5 Хаджи Димитър 17.11 33.15
Гараж 0 Подземно паркомясто №6 Хаджи Димитър 13.75 26.63
Гараж 0 Подземно паркомясто №7 Хаджи Димитър 12.6 24.41 14500
Гараж 0 Подземно паркомясто №8 Хаджи Димитър 14.38 27.86 14500
Гараж 0 Подземно паркомясто №9 Хаджи Димитър 15.12 29.29 14500
Гараж 0 Подземно паркомясто №1 Хаджи Димитър 14.38 11250
Гараж 0 Подземно паркомясто №2 Хаджи Димитър 14.38 11250
Гараж 0 Подземно паркомясто №3 Хаджи Димитър 14.38 11250
Гараж 0 Подземно паркомясто №4 Хаджи Димитър 14.38 11250
Гараж 0 Подземно паркомясто №5 Хаджи Димитър 14.38
Гараж 0 Подземно паркомясто №6 Хаджи Димитър 14.38
Гараж 0 Подземно паркомясто №6 Хаджи Димитър 14.38 11250
Гараж 0 Подземно паркомясто №7 Хаджи Димитър 14.38 11250
Гараж 0 Подземно паркомясто №8 Хаджи Димитър 14.38 11250
Гараж 0 Подземно паркомясто №9 Хаджи Димитър 14.38 11250
Гараж 0 Подземно паркомясто №10 Хаджи Димитър 15 11250
Гараж 0 Подземно паркомясто №11 Хаджи Димитър 15
Гараж 0 Подземно паркомясто №12 Хаджи Димитър 15 11250
Гараж 0 Подземно паркомясто №13 Хаджи Димитър 15
Гараж 0 Подземно паркомясто №14 Хаджи Димитър 15.81
Гараж 0 Подземно паркомясто №15 Хаджи Димитър 15.81 11250
Гараж 0 Подземно паркомясто №16 Хаджи Димитър 15.73 11250
Гараж 0 Подземно паркомясто №17 Хаджи Димитър 15.73 11250
Гараж 0 Подземно паркомясто №18 Хаджи Димитър 15 11250
Гараж 0 Надземен Гараж№ 1 Хаджи Димитър 20.88 24.6 23175
Гараж 0 Надземен Гараж№2 Хаджи Димитър 20.84 24.55 23175
Гараж 0 Надземен Гараж№ 3 Хаджи Димитър 22.25 26.21
Гараж 0 Надземен Гараж № 4 Хаджи Димитър 24.32 28.65 23175
Гараж 0 Надземен Граж № 6 Хаджи Димитър
Generated by wpDataTables